Trucioli

Liguria e Basso Piemonte

Settimanale d’informazione senza pubblicità, indipendente e non a scopo di lucro Tel. 350.1018572 blog@trucioli.it

La Valle Arroscia in cronaca
Carnevale dialettale in tempi di Coronavirus

25 Febbraio 2020, Carnevale.

Ancoi a l’è a mea festa e a l’asgevu prumessu
de dive ancu quarcosa ma a n’ho poca voia
de taia de fette a sta pora gente
in tin mumentu cu sereva meiu nu di gnente!
Ma per duvee de istituziun u me tucca
lasciaa sciurtii quarcosa da sta bucca!
Stu virus incurunau , ciù che a salute
dell’ommu, u fa danni au so servellu.
Sentii sta chi ca l’è propriu bella!
I stan fasgendu incetta de nutella,
de pasta, detersivi e carta igenica,
ma si pensa de sta in ca chinse giurni,
a nu capisciu perché,
u cu i nu sau lavan in tu bidet!
A nu semu miga in Fransa!
Che roba! I pensan sulu a encise a pansa!
Se in giurnu i mercai i fussen oi, i nosci prodi
i serevan custretti a mangiase i sodi.!
Cumunque se stu virus u l’avesse e guide
a saverevu mi dunde purtaru!
Pensai, in migliaiu tuttu in tin corpu
e u referendum a nu duverescimu ciù faru.
In tempu u l’era u giurnu
ca murivu dau rie cun tanta gente inturnu!
Ancoi a nu me sentu tantu giulivo
e a me ritiru sutte tera, triste e ancu vivu.
A ve digu che i si nu ve scangiai ciù
in segnu de pasge, u nu l’è impurtante
imparai invece a dave ina man
magari scangianduve in toccu de pan!
I veggi i disgevan che u rie u fa bun sangue
sa imparamu a rie tutti inseme chissà
anche in virus bastardu u po crepa!
Giuntu a fin, chi a sentensiu:
a se vighemu stannu chi ven
parola de Gaudensiu!
( Gaudenzio Carnevale N.S.)

Nello Scarato

Avatar

N. Scarato

Torna in alto